OCHRONA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony danych osobowych
Aby dostosować informacje oraz usługi dostępne na stronach serwisu EKSKLUZYW.PL do indywidualnych potrzeb Użytkowników, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. W oparciu o gromadzone dane możemy efektywniej rozwijać serwis EKSKLUZYW.PL, a tym samym zaspokajać potrzeby i oczekiwania Użytkowników.

WGN – Nieruchomości sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe działania aby zapewnić ochronę prywatności Użytkowników. WGN – Nieruchomości sp. z o.o. dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ochronę przetwarzanych danych. W szczególności WGN – Nieruchomości sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. WGN – Nieruchomości sp. z o.o. ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych jest WGN – Nieruchomości sp. z o.o.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez WGN – Nieruchomości sp. z o.o. w ramach serwisu EKSKLUZYW.PL.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Rejestracja
Formularz rejestracyjny zawiera pola, w których należy wpisać dane Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła, a w przypadku osób fizycznych korzystającej z EKSKLUZYW.PL w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych – podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy firmy oraz adres jej siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) jest konieczne do zawarcia z WGN – Nieruchomości sp. z o.o. umowy o świadczenie usług w ramach EKSKLUZYW.PL Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Adres e-mail, telefon kontaktowy, będą widoczne w szczegółach zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia. Użytkownik będzie miał możliwość umieszczania innych danych widocznych w szczegółach ogłoszenia. Dane te stanowią kontakt do Użytkownika. Ponadto adres e-mail jest potrzebny do wysłania potwierdzenia rejestracji. Na adres e-mail przesyłany jest również link do zmiany hasła, w przypadku, gdy Użytkownik zgubi lub zapomni swojego hasła.

Pliki cookies
WGN – Nieruchomości sp. z o.o. stosuje pliki „cookies”. Cookie jest niewielkim plikiem informacyjnym przekazywanym przez serwer internetowy WGN – Nieruchomości sp. z o.o. do przeglądarki Użytkownika i zapisywanym na dysku komputera Użytkownika. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i informacje dostępne w serwisie EKSKLUZYW.Pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do pozyskiwania do celów statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z EKSKLUZYW.PL. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z EKSKLUZYW.PL może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Wykorzystanie danych podanych przez Użytkowników
Dane podawane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach EKSKLUZYW.PL. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez WGN – Nieruchomości sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
Dane podawane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są wykorzystywane do badania preferencji jak również służą do analiz statystycznych. Dane mogą być przekazywane partnerom marketingowym. Ujawnienie danych jest dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Obowiązki Użytkownika
Aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo gromadzonych przez WGN – Nieruchomości sp. z o.o. danych, Użytkownicy powinni przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim, jak również nie zapominać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z EKSKLUZYW.PL

Uprawnienia Użytkowników
WGN – Nieruchomości sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. WGN – Nieruchomości sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.